NO     EN     DE

Waxglider

Ved påføring av waxglider (CH, LF, HF og liknende), benyttes den stål-, hestehårs- og nylonbørstene i kombinasjon. Etter å ha varmet inn glideren, sikles mest mulig bort med en god plastsikle og midtrandsikle. Skiene børster deretter med med lange bevegelser med hestehårsbørsten. Etter hestehårsbørsten benyttes stålbørsten for å fjerne resterende glider, før skiene poleres med den blå nylonbørsten.

NB! Bruk aldri samme børste til waxglider og topping. Anbefalt drill til er 18V batteridrevet drill. Ved bruk av kabeldrevet drill, bør omdreiningshastigheten modereres for å unngå for høy varme. 

waxbrushes


Pulver

Ved påføring av pulver benyttes filt- og nylonbørsten. Legg et jevnt lag med pulver på sålen, før det varmes forsiktig inn med smørejernet. For korrekt temperatur på smørejernet, følg anvisning for det aktuelle pulveret. Pulveret fjernes så med hestehårsbørsten, før skiene poleres med den blå nylonbørsten.

NB! Bruk aldri samme børste til waxglider og topping. Anbefalt drill er 18V batteridrevet drill. Ved bruk av kabeldrevet drill, bør omdreiningshastigheten modereres for å unngå for høy varme. 

powderbrushes


Kloss- og flytende topping

Ved påføring av kloss eller flytende topping benyttes kork- og nylonbørsten. Påfør topping som anvist for det aktuelle produktet, og varm det inn ved bruk av korkbørsten. Ved klosstopping fjernes eventuell overflødig topping med hestehårsbørsten, før skiene poleres med den blå nylonbørsten.

NB! Bruk aldri samme børste til waxglider og topping. Anbefalt drill til bruk av rotorbørster er 18V batteridrevet drill. Ved bruk av kabeldrevet drill, bør omdreiningshastigheten modereres for å unngå for høy varme. 

liquidbrush